Logo Image 2016: Monitorowanie karier zawodowych absolwentów PWSZ w Pile – po 3 latach od ukończenia studiów (w roku akademickim 2012/2013)

Dostęp do ankiety jest ograniczony. Musisz posiadać token, aby ją wypełnić.
Jeśli masz token, wpisz go poniżej i kliknij \"Dalej\".