Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

SEMINARIUM. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYZWAŃ LOKALNEGO RYNKU PRACY

 

 

 

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile 

Biblioteka Główna, budynek C, I piętro, sala konferencyjna

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

20 marca 2020 r. 

10.00 - 14.00


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@puss.pila.pl
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  • W zakresie Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji do udziału w Seminarium „Rozwijanie współpracy w zakresie wyzwań lokalnego rynku pracy”.