Błąd

Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne.

Informacji udziela Biuro Karier PWSZ w Pile (bk@pwsz.pila.pl).