Organizacja studenckich praktyk zawodowych w PWSZ w Pile, rok akademicki 2017/2018


Celem zapewnienia jak najlepszej organizacji studenckich praktyk zawodowych prosimy o udział w badaniu ankietowym. Wyniki ankiety stanowić będą cenne źródło wniosków towarzyszących ocenie realizacji praktyk zawodowych przez studentów PWSZ w Pile. Mamy nadzieję, że nasza prośba, kierowana do Państwa – osób współtworzących od lat wizerunek i renomę Uczelni, spotka się ze zrozumieniem i życzliwym przyjęciem. Pragniemy podkreślić, że badania mają charakter poufny, wszystkie informacje podane w kwestionariuszu posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych. Ankieta składa się z kilkunastu pytań. Jej uzupełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut.

Proszę podać płeć
kobieta
mężczyzna
Kierunek studiów
budownictwo
ekonomia
elektrotechnika
filologia
fizjoterapia
kosmetologia
mechanika i budowa maszyn
pielęgniarstwo
politologia
praca socjalna - I stopnia
praca socjalna - II stopnia
ratownictwo medyczne
transport
Tryb studiów
stacjonarny
niestacjonarny
Rok studiów:
I (studia I stopnia, studia magisterskie)
II (studia I stopnia, studia magisterskie)
III (studia I stopnia)
IV (studia I stopnia)
I (studia II stopnia)
II (studia II stopnia)
Miejsce zamieszkania
Piła
powiat pilski
inny powiat województwa wielkopolskiego, jaki?
inne województwo, jakie?

Miejsce odbywania praktyki
Piła
powiat pilski
inny powiat województwa wielkopolskiego, jaki?
inne województwo, jakie?

Miejsce odbywania praktyk zostało:
wybrane samodzielnie przez studenta
wskazane przez pracownika Biura praktyk studenckich PWSZ w Pile
Czy przed realizacją praktyk studenckich otrzymał/a Pan/Pani wyczerpującą informację dotyczącą ich organizacji?
tak
nie
W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z organizacji praktyki ze strony zakładu pracy?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
bardzo słabo
W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z obsługi administracyjnej w Uczelni dotyczącej organizacji praktyk studenckich
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
bardzo słabo
W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z relacji student - opiekun praktyki ze strony Uczelni
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
bardzo słabo
Czy uzyskana w trakcie studiów wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne były Panu/Pani przydatne podczas odbywania praktyk studenckich?
tak
nie
trudno powiedzieć
W jakim stopniu spełniły się Pana/Pani oczekiwania odnośnie praktyk studenckich? Proszę określić poziom zadowolenia:
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
bardzo słabo
Jak ocenia Pan/Pani stosunek pracodawcy do Pana/Pani jako praktykanta?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
bardzo słabo
Czy gdyby Pan mógł/Pani mogła wybrałby/łaby to samo miejsce odbywania praktyk?
tak, proszę krótko uzasadnić
nie, proszę krótko uzasadnić

Proszę wpisać ewentualne uwagi dotyczące organizacji studenckich praktyk zawodowych [przebiegu praktyk, relacji student - opiekun praktyk w Uczelni i zakładzie pracy itp.]