Kwestionariusz „Moja Kariera”


Celem tego kwestionariusza jest zachęcenie Cię do refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych. Różne cechy opisane w Kwestionariuszu są równie dobre, a wypełnienie go ma posłużyć do opisania Twoich „kotwic kariery” nie zaś do ich oceniania.

 

Metryczka

Kierunek studiów
budownictwo
ekonomia
elektrotechnika
filologia
fizjoterapia (studia licencjackie)
fizjoterapia (studia magisterskie)
kosmetologia
mechanika i budowa maszyn
pielęgniarstwo - I stopnia
pielęgniarstwo - II stopnia
praca socjalna - I stopnia
praca socjalna - II stopnia
ratownictwo medyczne
transport
Rok studiów
I (studia licencjackie, studia inżynierskie)
II (studia licencjackie, studia inżynierskie)
III (studia licencjackie, studia inżynierskie)
IV (studia inżynierskie)
I (studia uzupełniające magisterskie - praca socjalna, pielęgniarstwo)
II (studia uzupełniające magisterskie - praca socjalna, pielęgniarstwo)
I (studia jednolite magisterskie - fizjoterapia)
II (studia jednolite magisterskie - fizjoterapia)
III (studia jednolite magisterskie - fizjoterapia)
IV (studia jednolite magisterskie - fizjoterapia)
V (studia jednolite magisterskie - fizjoterapia)

Prosimy o przypisanie najwyższej rangi (najwyższej liczby punktów) tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują, a niskiej rangi (najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do Ciebie  w ogóle nie pasują. Na przykład, jeśli  twierdzenie mówi „Marzę o stanowisku prezesa firmy” możesz przypisać mu następujące rangi:

„1” - jeśli to twierdzenie zupełnie nie pasuje do Ciebie

„2” lub „3” - jeśli to twierdzenie pasuje do Ciebie w niektórych sytuacjach

„4” lub „5” - jeśli to twierdzenie w dużej mierze pasuje do Ciebie

„6” - jeśli to twierdzenie całkowicie do Ciebie pasuje 
  1 2 3 4 5 6
Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie zwracali się do mnie po radę jak do eksperta
1
2
3
4
5
6
Najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować innymi i koordynować ich wysiłki
1
2
3
4
5
6
Marzę o karierze, która da mi wolność wyboru sposobu i czasu działania
1
2
3
4
5
6
Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i autonomia
1
2
3
4
5
6
Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwolą mi otworzyć własną firmę
1
2
3
4
5
6
Odniosę w życiu sukces tylko wówczas, gdy będę miał poczucie, że mam swój udział w budowaniu społecznego dobra
1
2
3
4
5
6
Marzę o takiej karierze, dzięki której będę rozwiązywać trudne problemy lub stawać wobec prawdziwych wyzwań
1
2
3
4
5
6
Raczej porzucę firmę niż pozwolę, żeby moja praca w niej stwarzała problemy osobiste i rodzinne
1
2
3
4
5
6
Będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się doprowadzić moje umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania do szczytowego poziomu
1
2
3
4
5
6
Marzę o tym, żeby zarządzać wielką organizacją i podejmować decyzje mające wpływ na sytuację wielu ludzi
1
2
3
4
5
6
Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach
1
2
3
4
5
6
Z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje bezpieczeństwo
1
2
3
4
5
6
Nawet bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w cudzej firmie nie jest dla mnie ważne w porównaniu z możliwością prowadzenia własnego biznesu
1
2
3
4
5
6
Najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać swoich zdolności w służbie innym ludziom
1
2
3
4
5
6
Będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy stanę twarzą w twarz z trudnymi wyzwaniami
1
2
3
4
5
6
Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej
1
2
3
4
5
6
Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż praca dyrektora wysokiego szczebla
1
2
3
4
5
6
Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę stanowisko dyrektora wysokiego szczebla
1
2
3
4
5
6
Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką autonomię i swobodę działania
1
2
3
4
5
6
Poszukuję takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji
1
2
3
4
5
6
Zaangażuję się w taką drogę zawodowa, która będzie całkowicie rezultatem mojego własnego wysiłku i moich własnych pomysłów
1
2
3
4
5
6
Zamiast osiągać wysoką pozycję menedżerską wolę spożytkować moje umiejętności dla budowania lepszego świata
1
2
3
4
5
6
Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania
1
2
3
4
5
6
Sukces w życiu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi między wymaganiami życia osobistego, rodzinnego i zawodowego
1
2
3
4
5
6
Raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptował rotacyjny system obejmowania stanowisk, który powoduje utratę pozycji eksperta w danej dziedzinie
1
2
3
4
5
6
Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż menedżera – fachowca
1
2
3
4
5
6
Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier znaczy dla mnie więcej niż poczucie bezpieczeństwa
1
2
3
4
5
6
Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miał poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stałe zarobki
1
2
3
4
5
6
Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć lub zbudować coś co będzie oparte na moim własnym pomyśle
1
2
3
4
5
6
Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społeczeństwa
1
2
3
4
5
6
Poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolności rozwiązywania problemów oraz pozwalała na zdrową rywalizację
1
2
3
4
5
6
Utrzymanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym jest dla mnie ważniejsze niż wysoka pozycja menedżerska
1
2
3
4
5
6
Najchętniej poświęcam się pracy, która angażuje moje szczególne umiejętności i talenty
1
2
3
4
5
6
Zmienię pracę, jeśli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla
1
2
3
4
5
6
Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię
1
2
3
4
5
6
Marzę o karierze, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji
1
2
3
4
5
6
Marzę o stworzeniu własnej firmy
1
2
3
4
5
6
Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności pomagania innym
1
2
3
4
5
6
Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy ważniejsze niż osiąganie wysokiej pozycji menedżerskiej
1
2
3
4
5
6
Zawsze będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum konflikty „praca-dom”
1
2
3
4
5
6